عناوين مطالب سایت
گزارش کارآموزی تاسیسات برق قدرت و کنترل- جزوه آموزش pscad- جزوه رله و حفاظت- منطق فازی- آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت- تولید برق از امواج دریا- آموزش اتوکد R14- محاسبات عددی- کتاب ماشین های الکتریکی 2- آموزش HTML- آموزش FTP- همجوشی هسته ای- سرو موتورها- جزوه زبان تخصصی برق- LOGO- نحوه کار تستر مگر- نوسان سازها- منابع کنترل شده غیر خطی- معادلات حالت- مدولاسیون دامنه- مخلوط کننده misxer- C++ & C- حلقه ها و ساختارهای تصمیم گیری در برنامه نویسی- فرکانس طبیعی- عبور سیگنال از فیلتر باند باریک- دوقطبی ها- تئوری گراف ها و تجزیه و تحلیل گره- توابع- تبدیل لاپلاس مدارهای الکتریکی 2- برنامه سازی پیشرفته- ترانسفورماتور- سیستم ارت پستهای توزیع- محاسبه اتصالات کوتاه و انتخاب تجهیزات حفاظتی و کنترل- تاسیسات پست های زمینی- پستهای توزیع 20 کیلو و 33 کیلو ولت- پستهای هوایی توزیع برق- اشاره گرها pointers- پله برقی- محاسبات روشنایی- دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری- مسایل مدار های الکتریکی 2- مقررات ملی ساختمان- برآورد بار- کابل ها، کابل زمینی- جزوه PLC- جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته زبان C و ++ C- مقررات انشعابات برق- ایمنی در برق- استاندارد حریم خطوط هوایی- نکات مهم دوره الزامالت عمومی برق- مقررات عمومی و خصوصی برق مشترکین- جزوه مدارهای الکتریکی 2- سیستم اعلان حریق- آموزش زبان C- دیزل ژنراتور- هادی های الکتریکی و کابلها- شبکه کامییوتر- بانک خازنی- دفترچه سوالات آزمون کاردانهای ساختمان- دفترچه سوالات آزمون حرفه ای مهندسان- گزارش کار آزمایشگاه ماشین 1- آرایه (array)- آنتن مرکزی- نحوه کار تستر مگر- نوسان سازها- منابع کنترل شده غیر خطی- معادلات حالت- مدولاسیون دامنه- مخلوط کننده misxer- C++ & C- حلقه ها و ساختارهای تصمیم گیری در برنامه نویسی- فرکانس طبیعی- عناصر تزویج شده- نحوه کار تستر مگر- نوسان سازها- منابع کنترل شده غیر خطی- معادلات حالت- مدولاسیون دامنه- مخلوط کننده misxer- C++ & C- حلقه ها و ساختارهای تصمیم گیری در برنامه نویسی- فرکانس طبیعی- فهرست موضوعی