جزوه صلواتی

مطالب مرتبط

سرو،سروو،سروو موتور،سرو موتورها

سرو موتورها

سروموتورها در رنج قدرت پائین مورد استفاده قرار میگیرند.وظیفه آنها کنترل تغییرات موقعیت و( سرعت) است. داراي دقت و سرعت پاسخ بالا هستند لذا داراي اینرسی کم و در نتیجه طول زیاد و قطر کم هستند در سیستمهاي ربات، کامپیوتر ، سیستمهاي الکترو مکانیکی و ماشینهاي افزار مورد استفاده قرار می گیرند. جهت دانلود فایل  pdf سرو موتورها به ادامه مطلب رجوع کنید.

نمایش ادامه مطلب