جزوه صلواتی

مطالب مرتبط استاندارد های نقشه کشی هادی صلواتی

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استاندارد های نقشه کشی هادی صلواتی» ثبت شده است

جزوه آموزش pscad
 • جزوه رله و حفاظت
 • منطق فازی
 • آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت
 • تولید برق از امواج دریا
 • آموزش اتوکد R14
 • کتاب ماشین های الکتریکی 2
 • LOGO
 • نحوه کار تستر مگر
 • حلقه ها و ساختارهای تصمیم گیری در برنامه نویسی
 • تبدیل لاپلاس مدارهای الکتریکی 2
 • سیستم ارت پستهای توزیع
 • تاسیسات پست های زمینی
 • پستهای توزیع 20 کیلو و 33 کیلو ولت
 • پستهای هوایی توزیع برق
 • محاسبات روشنایی
 • مسایل مدار های الکتریکی 2
 • مقررات ملی ساختمان
 • استاندارد حریم خطوط هوایی
 • مقررات عمومی و خصوصی برق مشترکین
 • '